RDP Klient

RDP Klient - zarządzanie połączeniami usług pulpitu zdalnego.

 

Zapewne każdy administrator systemu musi się logować na maszyny zdalne. Często na jedną maszynę (np serwer) używając kont różnych użytkowników. Standardowy klient RDP windows niezbyt dobrze radzi sobie z zapisywaniem poświadczeń i logowaniem na wiele maszyn.

Aby to uprościć napisaliśmy prosty program.

Można zapisywać w nim dane wielu komputerów i uruchomić pulpit zdalny jednym kliknięciem bez konieczności wpisywania żadnych  dodatkowych poświadczeń.

Aby dodać klienta klikamy w przycisk Dodaj.

Należy tutaj wpisać Adres IP serwera bądź nazwę z lokalnej sieci lan domenę itp.

Następnie podajemy Nazwę użytkownika i hasło.

Kolejne pole to domena - nie jest ono wymagane

Możemy wybrać czy pulpit zdalny uruchomi się na pełnym ekranie.

Kolejne opcje służą do uruchomienia komputera za pomocą funkcji Wake On Lan (WOL)

Funkcja ta pozwala na zdalne włączenie komputera za pomocą specjalnie wysyłanej komendy poprzez sieć LAN. Umożliwia to nam zdalny dostęp do wyłączonych wcześniej komputerów. Usługa WOL musi być oczywiście wcześniej skonfigurowana na takim komputerze 

Gdy już mamy klientów na liście możemy uruchamiać zdalne pulpity. Można dwukrotnie kliknąć w wybrany pulpit lub wybrac pulpit i uruchomić go klikając w przycisk Uruchom

 

Pulpit zdalny uruchomi się natychmiast lub będzie czekał wybrany czas na uruchomienie. Czas ten można pominąć klikając w przycisk pomiń czas oczekiwania.

Program ten może się automatycznie zamknąc po uruchomieniu pulpitu gdy zaznaczymy opcję automatycznie zamykaj.

Jeżeli potrzebne jest aby program był chroniony hasłem wybieramy opcję Hasła

Tutaj aktywujemy obsługe hasła oraz podajemy nazwe użytkowinika i hasło. Dane użytkownika i hasła nie są zapisywane w bezpośredni sposób. Służą do szyfrowania danych. Tylko znajomość nazwy użytkownika i hasła pozwoli odszyfrować dane. Należy więc dobrze strzec hasła i je pamiętać:)

Użytkownik sam prowadzi politykę haseł - program nie wymusza poziomu trudności haseł - może to być jedna litera bądź cyfra. Warto jednak używać odpowiednio silnych haseł.

Gdy ustawimy zabezpieczenie programu hasłem zamiast listy klientów RDP pojawi się monit z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła:

Program do pobrania stąd:

https://elfro.pl/download/RDP.zip

 

 

 

Script logo