PDF Cutter

PDF Cutter- Wycinanie fragmentu z PDF

Często przy dokumentacjach powykonawczych dołączone są rysunki w formacie PDF lub graficznym. Nie zawsze zachodzi konieczność wydruku całej strony. Czasem strona zawiera dużo zbędnych informacji przez co na wydruku to co istotne jest małe i niewidoczne.

W programie Adobe można ustawić wydruk wyglądu bieżacego lecz jest to mało precyzyjne narzedzie. Do tego celu powstał ten prosty program. Pozwala on na zaznaczenie w plikach typy  PDF, JPG, PNG, BMP wybranego obszaru i jego wydruk bądź zapisanie na dysku jako obraz w formacie graficznym PNG.

Dlaczego PNG - format graficzny który obsługuje każde oprogramowanie. Nie ma w nim utraty jakości podczas obróbki.

Dlaczego nie PDF - jest to trudne programistycznie i dla małych darmowych programów nie ma sensu tego robić.

Po uruchomieniu programu pojawi się proste okno :

W zasadzie jedyną sensowną opcją jest wybranie Plik i Otwórz. Pojawi się standardowe okno dialogowe gdzie wybieramy plik do załadowania. Po chwili program otworzy wybrany plik.

 

jeżeli otwarty plik ma wiele stron np PDF istnieje możliwość wyboru strony paskiem nawigacyjnym na dole po lewej stronie.

Obszar wydruku zapisu standardowo zaznaczamy klikając i przeciągając myszką.

Jeżeli nic nie zaznaczymy wydruk czy zapis będzie dotyczył całej strony.

Zapis

Możemy zapisać stronę do pliku PNG . Rozdzielczość a co za tym idzie jakość ustalamy wpisując odpowiednią wartość w oknie DPI. Do wydruku zalecana wartość do 150(słaba jakość) do 300(jakość drukarska)

Drukuj

Po wybraniu tej opcji pojawi sie okno :

Wybieramy tu standardowo drukarkę rozmiar strony i orientację.  Wybieramy margines oraz ilość kopii. Drukowany obraz strony możemy wyśrodkować w pionie i w poziomie.

Ciekawą opcją jest Obróć i dopasuj jeśli to konieczne aby maksymalnie wykorzystac powierzchnię strony.  - Program wyliczy jak rozmieścić stronę na wydruku aby była ona jak największa.

Rozdzielczość renderingu podobnie jak w Zapisie -  mniejsza wartość gorsza jakość wydruku.

Niestety przy dużych wartościach dpi i dużych stronach program może zająć ogromne ilości pamięci. Dlatego jeżeli wyniknie problem z pamięcią lub program będzie bardzo długo liczył - należy zmniejszyć rozdzielczosć renderingu.

Po kliknięciu w Drukuj okno ulegnie zmianie:

 

Program jest darmowy do pobrania stąd:  PDF Cutter

Nie jest wymagana instalacja - po prostu wystarczy wypakować  program  z pliku ZIP

Najlepiej nie wgrywać programu do folderów Program Files, Pliki programów,Windows,Users itp. W różnych wersjach windows może byc ograniczony dostęp do zapisu w tych folderach. Program do poprawnego działania musi mieć dostęp do zapisu we własnym folderze(tworzone są pliki tymczasowe)

Ścieżka do programu  nie może mieć polskich znaków np: D:ąóęPDF_PRINTER - ograniczenie wynika nie z programu a z modułu ghostscript.

Aby program działą należy najpierw zainstalować ghostscript w wersji 9.26  gs926aw64.exe,  dołączony razem z programem. Jest to interpreter języka PostScript i PDF.

Wymagania: 64 bitowy system operacyjny. 8GB RAM.

Na systemach 32 bitowych program nie będzie działał ze względu na konieczność zużycia dużych zasobów pamięci przy renderingu w dużych wartościach DPI.

 

 

Script logo