PDF Printer

PDF Printer - Wydruk dokumentacji powykonawczych

 

Każda niemal firma wykonująca prace dla klientów w szczególności instytucjonalnych na koniec prac musi wykonać dokumentację powykonawczą.

Dokumentacja taka zawiera między innymi karty katalogowe, świadectwa, certyfikaty, protokoły i wiele różnych dokumentów w zależności od branży. Ponieważ zazwyczaj żródła tych dokumentów są różne, generuje to powstanie wielu plików zazwyczaj w formacjie pdf, ale też jpg, png, bmp, doc itp.

Większość inwestorów na wydrukowanej dokumentacji wymaga dołączenia na każdej stronie różnych iformacji, np nazwa inwestycji, pieczątki wykonawcy, numeracja.

Przykładowo Dokumentacja posiadaja np 100 dokumentów z czego łącznie drukuje się 400 stron i  dokumentacja powinna być 3 egzemplarzach daje to łącznie 1200 stron. Należy je ułożyć ponumerować każdą ostęplować i opisać np "Zamontowano na budowie ...." jest to bardzo czasochłonne.

 

 

Właśnie do tego celu powstał ten program.

Nakłada on na drukowane pliki stemple oraz automatycznie numeruje strony przyspieszając znacznie wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Program otwiera pliki pdf, png, jpg,bmp. Pliki z "worda" i innych aplikacji należy przekonwertować najlepiej na format pdf np. za pomocą darmowego programu PDF creator.

Do poprawnego działania wymagany jest program ghostscript w wersji 9.26 - dołączony razem z programem. Jest to interpreter języka PostScript i PDF.

Aby dobrze wykonać dokumentację powykonawcza proponuję od samego początku zachować porządek w przechowywanych plikach i folderach.

Najlepiej utworzyć jest jeden folder z dokumentacją powykonawczą. A w nim zamieścić działy np :

W każdym dziale wstawiamy odpowiednie pliki. Dobrze jest je ponumerować w kolejności w jakiej mają się drukować np:

Po przygotowaniu dokumentacji przechodzimy do jej drukowania.

Po ściągnieciu i rozpakowaniu programu należy zainstalować ghostscript - plik gs926aw32.exe

Otwieramy program PDF printer klikając w runMe.bat lub wchodzimy do folderu PDF_Printer i uruchamiamy plik PDF Printer.exe

Uwaga!!!

Najlepiej nie wgrywać programu do folderów Program Files, Pliki programów,Windows,Users itp. W różnych wersjach windows może byc ograniczony dostęp do zapisu w tych folderach. Program do poprawnego działania musi mieć dostęp do zapisu konfiguracji i innych danych we własnym folderze

Ścieżka do programu  nie może mieć polskich znaków np: D:/ąóę/PDF_PRINTER - ograniczenie wynika nie z programu a z modułu ghostscript.

Uruchamiamy program. Na górze jest menu. Wybieramy pierwszą opcję:

1. Plik

Można tu załadowac plik bądź kilka plików. Wybrany folder(wraz z plikami) bądź pliki w wybranym folderze i wszystkich podfolderach. Ostatnia opcja ze względu na proponowaną strukturę dokumentacji będzie używana najczęściej.

Po załadowaniu plików lista się wypełni. Pliki przed dodaniem są sortowane wg nazwy dlatego warto zachować ich numerację tak jak mają być wydrukowane.

Jeżeli zaistnieje konieczność zmiany elementów na liście łatwo to zrobić za pomocą klawiatury. Klikamy w wybrany element. przyciskamy klawisz ctrl i za pomoca klawiszy strzałek, możemy przesuwac element o jedną pozycję w górę bądź w dół. Ctrl z klawiszami Home lub End przenosi odpowiednio plik na początek lub koniec listy. Pliki będą się drukować w takiej kolejności w jakiej są na liście. (drukowane są tylko zaznaczone elementy !!!)

Po kliknięciu w dowolny element listy po prawej stronie wyświetli się podgląd pliku wraz ze stemplem. Jeżeli jest to wielostronicowy plik PDF możemy nawigować między stronami 

Można zapisać także wybraną stronę lub dokument w formacie PDF lub PNG.

Program drukuje zawsze w orientacji pionowej (Pirtrait) Po zaznaczeniu opcji Obracaj strony automatycznie do orientacji wg proporcji strony obracane są automatycznie do pionu. Jednakże czasem może trafić się strona która po obróceniu wychodzi do góry nogami. Zaznaczamy wtedy opcję  Obróć o 180st. Uwaga obracany jest cały dokument. Jezeli zawiera np 5 stron każda zostanie odwócona. Jeżeli w dokumencie wystpują strony o różnej orientacji (jedne trzeba obracać inne nie) proponuję użyć naszego programu PDF Cutter do wycięcia odpowiednich stron i zapisie w formacie PNG lub innego darmowego rozwiązania np PDF Creator - i "wydrukować" w nim oddzielnie strony do obrotu do formatu PDF. Można też wydrukować tylko ten fragment dwa razy pamiętając o numeracji stron i pozamieniać złe strony.

 

2. Lista

Tutaj wykonujemy operacje na liście - zaznaczamy odznaczamy kasujemy itp czynności niezbędne do poukładania elementów wg potrzeb. Można sprawdzić szczegóły wybranego pliku lub zobaczyć go w domyślnej przeglądarce windows.

3. Konfig. druku

Tu ustawiamy najważniejsze opcje tego programu czyli jak drukować stemple numery stron itp. Po kliknięciu pojawi się okno:

Na początu są opcje drukowania i zapisu.

Można wybrac drukarkę bądź ustawić wybór na drukarkę domyślną.

Odwróć kolejność stron - Możemy odwrócić kolejność drukowanych stron. Standardowo strony drukowane są od pierwszej na liście do ostatniej.  Zazwyczaj na drukarce laserowej strony ułożą się wg tej kolejności i opcja ta nie jest potrzebna. Drukarka atramentowa zapewne będzie jej wymagała - bez jej zaznaczenia strony będą wydrukowanee tak samo od 1 do  ostatniej lecz na podajniku drukarki ułożą się odwrotnie. Ostatnia będzie na górze. Aby unkinąć zbędnego przekładania kartek należy dobrać tą opcję odpowiednio do swojej drukarki.

Numeruj strony - włącza możliwość numeracji stron. Strony będą numerowane jedynie na wydruku. Bieżący podgląd w głównym oknie programu jak i zapis z niego nie będą miały numeracji.

Program pobiera każdą stronę z kazdego dokumentu oddzielnie. strona konwertowana jest na format PNG, jest obrabiana (stempel itp) i drukowana. Istnieje możliwość zapisu takich stron w formacie PNG i PDF

Zaznaczamy najpierw Przy wydruku zapisz wygenerowane obrazy w formacie PNG do wybranego folderu. - przy wydruku program zapyta się o folder gdzie zapisywac pliki i podfoldery. Najlepiej żeby był to nowy pusty folder. W inym przypadku program może "zassać" inne pliki do generowanej dokumentacji.

Druga opcja - Nie drukuj tylko zapisz obrazy. - Znaczenie jest logiczne wygenerowane obrazy nie będą drukowane.

Zamień PNG- na PDF  domyślny format pliku zostanie zamieniony na PDF

Zachowaj .... poziomów folderów - jeżeli nie chcemy aby wszystkie pliki były hurtowo w 1 folderze zaznaczamy ta opcję i wybieramy tyle poziomów ile jest w oryginalnej dokumentacji np. 2. - wygenerowane pliki zostaną umieszczonew  swoich folderach (jak orginały)

Utwórz na koniec plik PDF ze wszystkich plików PNG - jeżeli pliki są zapisane w formacie PNG - można z nich utworzyć zbiorczego PDF-a - Końcowa dokumentacja będzie w jednym pliku !!! Niestety plik PDF utworzony np ze 100 plików PNG będzie bardzo duży.

Dodawaj stempel do każdej drukowanej strony

Zaznaczając tę opcję zezwalamy na dodawanie stempla.

Wybieramy plik  ze stemplem. Może to być zeskanowana pieczątka bądź tak jak w przykładzie utworzony plik PNG . W najnowszej wersji wprowadzono edytor stempli. Po kliknięciu w przycisk Edytor stempli pojawi się jego okno.

Mozna tworzyć nowe stemple z tłem na podstawie koloru lub obrazu tła (przykładowe tła jak i stempel są załączone do programu). Dodawać mozna tekst oraz zmienać jego położenie kolor i czcionkę.  Plik można zapisac w formacie stempla STM umożliwiająć późniejsza edycję. Można także wyeksportować do PDF - jezeli stempel będzie używany na różnych komputerach opcja ta jest zalecana.

Przy robieniu stempla dobrze jest zastosować półprzeźroczyste białe tło. Gdy będzie on dodawany na stronę gdzie akurat jest coś ciemnego pod spodem nie zniknie on tylko będzie dalej czytelny. Najlepiej aby stempel był wykonany w rozdzielczości (w DPI) w jakiej będą renderowane strony.

Następnie ustalamy położenie stempla na stronie niezbędne marginesy i maksymalny rozmiar zajmowany na stronie w %. Strony mają różną rozdzielczość i aby to dopasować dodano możliwość określenia max rozmiaru w %  żeby np. stempel nie zajął całej kartki .

Do stempla można dodać tekst. Dzięki temu można stworzyć jeden uniwersalny szablon do wszystkich dokumentacji powykonawczych  a zmieniać tylko tekst np nazwa inwestycji. Dla tekstu ustawiamy położenie, rozmiar kolor, i obrys jeśli jest niezbędny.

Obracaj strony automatycznie do orientacji pionowej wg proporcji. Obrócenie strony wykonane będzie dopiero po dodaniu stempla. Zasadniczo dokumentacja drukowana jest w orientacji pionowej (jak 99% dokumentów) jednak niektóre karty katalogowe mogą być w poziomie. program może wykryć odwrócone proporcjie. i obrócić stronę. Normalnie najpierw dodawany jest stempel potem obracana jest strona. Jeżeli konieczna jest odwrotna kolejność wybieramy Stempel dopiero po obróceniu

Rozdzielczość renderingu: - w jakiej rozdzielczości ma być generowany obraz - większa rozdzielczość lepsza jakość ale też  większe zapotrzebowanie na pamięć, jezeli dodatkowo generowane są pliki PDF/PNG  ich rozmiar będzie także rósł. Przykładowe sugerowane rozdzielczości to: 150- (niska jakość) 200 (średnia) i 300 - (jakość wysoka /drukarska).

Ostatnia opcja Jakość -  mamy trzy opcje:

 • Niska - Uproszczony rendering i szybki druk. Nadaje się do szybkich wydruków próbnych .
 • Domyślna - Rendering wysokiej jakości i szybki druk. Zalecana do zwykłych drukarek.  Zazwyczaj przy normalnym wydruku do zwykłej drukarki nalezy używac tej opcji.
 • Wysoka -  Rendering wysokiej jakości. Druk wysokiej jakości, jednak dużo wolniejszy. Do wirtualnych drukarek i intrpreterów PostScript np PDF Creator. Naprawia problem braku półprzeźroczystego tła stempla w niektórych drukarkach. Przy zapisie do pliku niezależnie od ustawień opcja ta jest włączona.

 

4. Konfiguracja

Tu można skonfigurować drukarkę jak i podstawowe parametry programu.

 

5. DRUKUJ

Po kliknięciu pojawi się okno drukowania:

 

Wybieramy drukarkę, rozmiar papieru ilość kopii, czy strony mają być numerowane i od której. Jeżeli np strona tytułowa ma nie mieć numeru  zaznaczamy opcję Nie drukuj numeru str. na stronach z nr. mniejszym niż :.... Wtedy strona tytułowa ma nr 1 ale nie jest on drukowany a kolejne zaczynają się od 2. Gdyby strona tyułowa miała np nie mieć numeracji a kolejne strony tak można np. zaznaczyć numeruj strony od 0 i Nie drukuj numeru str. na stronach z nr. mniejszym niż : 1. Można także po prostu stronę tytułową wydrukowac oddzielnie. Dodano także opcje stempla do szybkiej zmiany gdyby zaszła taka potrzeba nie trzeba klikać z powrotem i wchodzić w opcję  konfig stempla.

Po kliknięciu przycisku Drukuj program oblicza najpierw ilość stron i rozpoczyna się drukowanie.

Karty katalogowe wielu producentów tworzone są za pomoca różnego oprogramowania. Niekiedy karty takie nie do końca są zgodne ze specyfikacją PDF mogą posiadać też hasło. I pomimo, że otwierają się w Adobe Readerze próba ich wydruku wywoła błąd w tym programie. Aby to naprawić nalezy otworzyć plik w programie Adobe i za pomocą np. programu PDF creator "wydrukować" go z zapisem na dysk. Plik zostanie poprawiony i będzie możliwe jego użycie w tym programie.

Podczas próby odczytu uszkodzonych bądź zabezpieczonych plików pojawi się komunikat z odpowiednim błędem. Jeżeli nie będzie on krytyczny dla wydruku użytkownik będzie mógł go ominąc i kontynuować (strona z błędem może się nie wydrukować). Dlatego na początku podczas obliczania numeracji stron sprawdzana jest każda strona. Jeśli są błędy użytkownik zostanie o tym poinformowany przed rozpoczęciem wydruku i zdecyduje co z tym robić. Jeżeli obliczenie numerów stron nie będzie poprawne i zaznaczona będzie opcja  Odwróć kolejność stron wydruk nie będzie możliwy - program w tym przypadku musi jednoznacznie określić ich ilość np 196 aby móc numerować "od końca"

 

6. Drukuj stemple

Drukowane są same stemple. Np. dokumenty są już wydrukowane i trzeba tylko je "ostemplować"

 

7. Licencja

W menu pomoc możemy wybrac opcję licencja. Pojawi się okno:

 

Standardowo program jest w trybie DEMO.  Dodawany jest wtedy napis DEMO oraz  niektóre losowo wybrane strony nie są drukowane. Klient przy zakupie oprogramowania otrzymuje klucz USB z dogranymi odopwiednimi kluczami. Program automatycznie sprawdzi obecność klucza i odczyta dane użytkownika. Można także ręcznie srawdzić klikając w Sprawdź licencje na kluczu USB.  Dane są odpowiednio zaszyfrowane, skopiowanie ich na inny klucz zostanie wykryte i licencja nie będzie właściwa.

Druga opcja Sprawdź licencję oraz klucz programu jest dostępna tylko dla użytkowników rozszerzonej licencji bez ograniczeń na ilość stanowisk. Klucz USB w tym przypadku jest zbędny.

 

Program w wersji demonstracyjnej można pobrać stąd:

https://elfro.pl/download/pdf_printer.zip

Wersja 2.1.1.2 - 2020-06-12:

 • jeżeli system operacyjny jest 64 bitowy program domyślnie uruchamia się w wersji 64bit.  - są też dwie wersje ghostscript do zainstalowania gs926aw32.exe i gs926aw64.exe dla odpowiednich systemów opracyjnych
 • dodano możliwość zapisu do jpg.
 • zintegrowano z programem pdf cutter
 • dodano przycisk pomocy - po jego wlączeniu po najechaniu myszką na newralgiczne elementy pojawi się dymek z podopwiedzią.
 • poprawiono zapis do plików
 • wiele drobnych poprawek

 

Ograniczenia wersji DEMO:

 • dodawany jest napis DEMO
 • niektóre losowe strony nie są drukowane

Jeżeli pojawi się monit z programu antywirusowego należy zezwolić na uruchomienie programu jak w podanym przykładzie poniżej.

Poprzednie wersje:

https://elfro.pl/download/pdf_printer_2_0_3_1.zip

Wersja 2.0.3.1 - 2020-06-05:

 • strony są teraz normalizowane do rozmiaru papieru także przy zapisie do pliku - jeżeli rozmiar nie został zdefinowany wybierana jest kartka A4
 • poprawiono opcje jakości wydruku - niska, domyślna wysoka. Patrz opis w tekście powyżej.
 • poprawiono lokalizację stempli
 • poprawiono szereg drobnych błędów

 

 

Wersja 2.0.2.1 - 2020-05-06:

https://elfro.pl/download/pdf_printer_2_0_2_1.zip

 • Dodano edytor stempli. Można teraz tworzyć, edytować i poprawiać stemple bezpośrednio w programie
 • Poprawiono interfejs wydruku.
 • Dodano możliwość wyboru drukarki i rozmiaru papieru przy wydruku
 • Usprawniono licencjonowanie produktu
 • Poprawiono szereg drobnych błędów

 

FAQ- pytania, odpowiedzi, porady:

 

 
1. Podczas drukowania cały czas na jednej stronie wyskakuje błąd.
Sytuacja zdarza się naprawdę bardzo rzadko. Dzieje się tak gdy plik PDF był tworzony w jakiejś niestandardowej aplikacji i/lub zawiera jakiś błąd. Taki plik program Adobe Reader czasem może otworzyć poprawnie - interpreter GhostScript któego używa nasz program niestety już nie.
Jak temu zaradzić. Jeżeli nie ma innej możliwośći (np ściagniecia innej wersji pliku od dostawcy) to otwieramy go za pomocą Adobe Readera i drukujemy na drukarce PDF Creator - jest to darmowy program do "drukowania" do  pdf. Zazwyczaj błąd jest naprawiony podczas "wydruku"
 
2. Na okienku podglądu niektóre obrazy mają czarne tło.
Na wydruku sytuacja ta nie występuje. Jest to niezależne od naszego oprogramowania - tak działa interpreter ghostscript.  Można byłoby to zniwelować lecz znacznie wydłużyłoby to podgląd.
 
3. Obsługa dużych  lub skomplikowanych plików.
Duże lub bardzo skomplikowane pliki np. ze 100 tys. obiektów mogą być źle widoczne na podglądzie. - Wydruk powinien być prawidłowy. Jeżeli nadal są problemy można spróbować użyć programu PDF Cutter i wyeksportować plik PDF do PNG.
 
4. Obracanie stron
Program drukuje zawsze w orientacji pionowej (Pirtrait) Po zaznaczeniu opcji Obracaj strony automatycznie do orientacji wg proporcji strony obracane są automatycznie do pionu. Jednakże czasem może trafić się strona która po obróceniu wychodzi do góry nogami.

Zaznaczamy wtedy opcję na dole okienka podglądu Obróć o 180st. Uwaga obracany jest cały dokument. Jezeli zawiera np 5 stron każda zostanie odwócona. Jeżeli w dokumencie wystpują strony o różnej orientacji (jedne trzeba obracać inne nie) proponuję użyć naszego programu PDF Cutter do wycięcia odpowiednich stron i zapisie w formacie PNG lub innego darmowego rozwiązania np PDF Creator - i "wydrukować" w nim oddzielnie strony do obrotu do formatu PDF. Można też wydrukować tylko ten fragment dwa razy pamiętając o numeracji stron i pozamieniać złe strony.

 
4. Jak wydrukować na A3 poziomo
Program zawsze drukuje w pionie (Portrait). Jeżeli zaznaczymy opcję Obracaj strony automatycznie do orientacji wg proporcji zostaną one obrócone i dopasowane. Gdy chcemy wyrukować np poziome rysunki na kartce A3 musimy wykonać procedurę:
 • Wybieramy poczas drukowania drukarkę która obsługuje strony A3.
 • Następnie wybieramy kartkę A3. 
 • ZAZNACZAMY Obracaj strony automatycznie do orientacji wg proporcji
 • ODZNACZAMY opcję Stempel dopiero po obróceniu.
 • Drukujemy
Jeżeli stempel jest za duży w konfiguracji stempla zmniejszamy maksymalny rozmiar w procentach.
Dla przykładowych szablonów stempli jest to 16% dla A3 i 25% dla A4
Takie strony A3 najlepiej drukować oddzielnie od reszty dokumentacji.
 
5. Wydruk jest bardzo powolny
Jeżeli jest ustawiona wysoka jakość tak będzie. Do wydruku na zwykłej drukarce wystarczy ustawić jakość domyślną. Dodatkowo można ustawić rozdzielczość na 200 DPI - to też przyspieszy drukowanie jednak kosztem jakości. Różnica powinna być mało zauważalna.
 
6. Dodawany stempel gubi półprzeźroczyste tło na wydruku.
Sytuacja ma najczęściej miejsce gdy wydruk jest na drukarce postscriptowej lub jej emulatorze tj. wirtualnej drukarce drukującej do pliku np PDF Creator.  Wystarczy ustawić jakość wydruku na wysoką. Wydruk spowolni ale przeźroczystość się pojawi.
 
 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:  KONTAKT
Script logo