Pomiary i certyfikacje

POMIARY ELEKTRYCZNE
 

Urządzenia elektroenergetyczne (w tym środki ochrony przeciwporażeniowej) przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji muszą być poddane badaniom i pomiarom umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego.

Pomiary elektryczne dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV. Z uwagi ma metodykę prac pomiarowych i konieczność wyłączenia spod napięcia badanych obwodów pomiarowych termin wykonania prac zostaje każdorazowo ustalony ze Zleceniodawcą w dogodnym okresie oraz porze dnia (również w godzinach nocnych, dni wolne od pracy) bez zakłócania przebiegu procesów produkcyjnych.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, rozdzielnicach na halach produkcyjnych, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych itp. w zakresie: Pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie (dawniej pomiar skuteczności zerowania).

  • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych.
  • Pomiary rezystancji izolacji obwodów.
  • Pomiary stanu instalacji odgromowych.
  • Pomiar rezystancji izolacji uziemienia.
  • Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji.
 

 

 

POMIARY I CERTYFIKACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO LAN
 

Certyfikacja sieci LAN

Prowadzimy pomiary i oferujemy Certyfikowanie Sieci LAN (Certyfikacja Okablowania Strukturalnego LAN) na terenie całej Polski następujących standardów:

- TIA Kategoria 5 wg TIA TSB-95
- TIA Kategoria 6 wg TIA/EIA-568B
- ISO/IEC 11801 Class C i D
- ISO/IEC 11801-2000 Class C i D
- okablowanie STP , (IBM Type 1, 150 W)
- ANSI TP-PMD
- IEEE 802.3 10BASE5, 10BASE2
- IEEE 802.3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- IEEE 802.5

Badamy następujące parametry podlegające certyfikacji:
(Ilość wykonywanych testów jest uzależniona od wybranego standardu pomiaru):

- Mapa połączeń (Wire Map)
- Impedancja (Characteristic Impedance)
- Długość (Length)
- Rezystancja DC (DC Loop Resistance)
- Opóźnienie propagacji (Propagation Delay)
- Return Loss (RL), RL
- Delay Skew
- Tłumienność (Attenuation)
- Attenuation-to-Crosstalk Ratio (ACR), ACR
- Power Sum ACR, PSACR
- ELFEXT, ELFEXT
- Power Sum ELFEXT, PSELFEXT
- Power Sum NEXT, PSNEXT

 

Usługi profesjonalnej certyfikacji sieci LAN prowadzimy na terenie całego kraju i w bardzo dogodnych terminach dla Zleceniodawców.
Do każdego Klienta i jego zlecenia podchodzimy indywidualnie, zarówno w wykonaniu jak i w wycenie zlecenia.

 

Script logo