Kontrola Dostępu

Kontrola Dostępu to najnowocześniejsze narzędzie sprawnego zarządzania ludźmi na terenie firmy. Administrator/właściciel określa prawa pracowników firmy w dostępie do pomieszczeń i przejść, czas przebywania, a także czas pracy. Systemy Kontroli Dostępu to wszechstronne narzędzie umożliwiające pełny monitoring pracowników i pomieszczeń firmy. 

Rejestracja czasu pracy to nowoczesne narzędzie zarządzania pracownikami. Dzięki temu systemowi mamy pełny nadzór nad harmonogramami pracy, urlopami, zwolnieniami. Dodatkowo ewidencja czasu pracy każdego z pracowników pozwala nam na zarządzanie jego czasem. 

Systemy mogą być oparte o czytniki kart pracujące autonomicznie bądź w sieci przesyłając dane do centrali, która zarządza czytnikami i decyduje o wstępie danej osoby na teren obiektu. Każdy z pracowników posiada własną kartę zbliżeniową, która może być jednocześnie identyfikatorem. 

System współpracuje z większością programów kadrowo-płacowych. Jest to nieodzowne narzędzie wspomagające pracę działów księgowych.

 

Script logo