Monitoring

Monitornig - Telewizja Przemysłowa CCTV 

 
Skrót CCTV pochodzi od słów: Closed Circuit TeleVision, czyli telewizja w układzie zamkniętym. Celem systemu telewizji dozorowej jest umożliwienie zdalnej/lokalnej obserwacji oraz rejestracji zdarzeń mających miejsce na danym planie obserwacyjnym. 

W skład najprostszego nawet układu muszą wchodzić trzy podstawowe elementy: kamera ->przesył sygnału ->rejestracja i wyświetlenie 

Pierwsza grupa obejmuje kamery przemysłowe, wyposażone w układ optyczny (obiektyw) oraz wstępnej obróbki sygnału wizyjnego. Następna to różnego rodzaju urządzenia zapewniające zarówno przesył informacji w formacie elektronicznym jak i jego odpowiednie sformatowanie. Do tej grupy zaliczamy dzielniki obrazu, multipleksery, urządzenia do transmisji radiowej lub poprzez sieci komputerowe itd. Ostatni element służy do wizualizacji oraz rejestracji obrazów przechwyconych przez kamery. Możemy tu wyróżnić taki sprzęt jak monitory, rejestratory cyfrowe, komputery. 

Każda z grup ma swoje istotne dla działania całego układu cechy, zapewniające funkcjonalność i przydatność systemu do pełnienia założonych zadań. Z uwagi na "łańcuchowy" sposób tworzenia systemów obserwacyjnych (kamera - układ transmisji - wizualizacja) każdy z elemetów bezpośrednio wpływa na ostateczny wynik. W związku z tym niezwykle istotnym staje się fakt zachowania podobnej klasy/jakości urządzeń użytych w układzie.

Czasem stosuje się kamery obrotowe. Posiadają większy i dokładniejszy obszar obserwacji jednakże w danym momencie widzą jedynie jego niewielki fragment - widoczny na ekranie. Dlatego czasem lepiej jest zastosować kilka kamer stacjonarnych.

Obraz z kamer obecnie rejestrowany jest na cyfrowych rejestratorach. Ogólnie istnieją dwa rozwiązania. Rejestratory autonomiczne, oraz rejestratory zbudowane na bazie komputera PC. W chwil obecnej nie jest ekonomicznie uzasadnione stosowanie komputerów jako rejestratorów. Wyspecjalizowane rejestratory są urządzeniami bardziej niezawodnymi, prostszymi w obsłudze i instalacji i zazwyczaj tańszymi. 
Firma nasza wykonuje także montaż kompletnych systemów CCTV. Na naszym lokalnym rynku jesteśmy firmą z największym bo ponad trzydziestoletnim doświadczeniem. Posiadamy oczywiście wszelkie uprawnienia do projektowania i montażu instalacji CCTV.

Script logo